Photos and Videos

Entaniya  Fisheye 250で撮影した写真や動画

360VRサンプル

Entaniya  Fisheye 250 MFT 2.3

Entaniya  Fisheye 250 MFT 2.3

Entaniya  Fisheye 250 2.3 on Micro Four Thirds Sensor

Entaniya Fisheye 250 2.3 on Blackmagic Cinema Camera

Entaniya  Fisheye 250 3.0

Entaniya  Fisheye 250 MFT 3.0

Entaniya  Fisheye 250 3.0 on Micro Four Thirds Sensor

Entaniya Fisheye 250 3.0 on SONY α6500

Entaniya  Fisheye 250 3.6

Entaniya Fisheye 250 MFT 3.6

Entaniya  Fisheye 250 3.6 on Micro Four Thirds Sensor

Entaniya Fisheye 250 3.6 on SONY α6500